Jesteś tutaj

11-12.04.2018 r. -KONF- Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018

Miejsce: 

AmberExpo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk

Data: 
wtorek, 10 Kwiecień 2018, 09:00 do środa, 11 Kwiecień 2018, 15:00
11 kwietnia 2018 r.
AmberExpo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
08.30 - 09.30 Rejestracja uczestników
09.30 - 09.40 Otwarcie Forum
09.40 - 10.00 Wystąpienia VIP
10.00 - 10.10 Wystąpienie Margułana  Baimukhana - Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej
10.10 - 10.35 Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w 2017 roku.
Radosław Pacewicz, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
10.35 - 10.50 Założenia programu rozwoju przewozów intermodalnych.
Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.
10.50 - 11.05 Rozwój konkurencyjnej dla portów Europy Zachodniej infrastruktury portowej, perspektywa budowy Portu Centralnego.
Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku
11.05 - 11.20 Grupa PKP CARGO jako wiodący operator na rynku przewozów intermodalnych
Członek Zarządu PKP CARGO S.A.
11.20 - 11.35 Dofinansowanie projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Panel dyskusyjny I
11.35 - 13.00
Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku przewozów intermodalnych w Polsce
Zagadnienia:
 • przewozy intermodalne w 2017 roku - bariery i możliwości dalszego rozwoju. Konkurencja czy komplementarność transportu kolejowego, samochodowego oraz żeglugi śródlądowej;
 • intermodalne jednostki transportowe – które wybrać?
 • kierunki rozwoju portowych oraz lądowych centrów dystrybucyjno-logistycznych;
 • zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego poprzez uruchomienie towarowych korytarzy transportowych nr 5 (Bałtyk - Adriatyk) i nr 8 (Morze Północne - Bałtyk).

Paneliści:

 • Lidia Dziewierska, Prezes Zarządu Loconi Intermodal S.A.
 • Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Przedstawiciel PKP CARGO S.A.
 • Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku
 • Anatol Kupryciuk, Prezes Zarządu LOTOS Kolej Sp. z o.o. *
 • Tomasz Rejek, Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych
 • Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
 • Przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*

Moderatorzy:
Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni

Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

13.00 - 13.40 Lunch
13.40 - 13.55 Tendencje rozwojowe w handlu międzynarodowym i ich wpływ na rynek usług logistycznych na szlaku  Azja - Europa.
Prezentacja przedstawiciela Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
13.55 - 14.10 Przewozy ładunków w kontenerach w relacji Europa – Azja. Symulacja zwiększenia się przewozów do 2030 roku.
Wystąpienie dr hab. Macieja Matczaka, prof. nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni
Panel dyskusyjny II
14.10 - 15.30
Wpływ portów morskich Azji i Europy na rozwój transportu intermodalnego, ich dostępność komunikacyjna oraz ułatwienia ze strony organów celno-skarbowych w zakresie obrotu towarowego - program SSTL (Smart and Secure Trade Lanes)

Paneliści:

 • Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku,
 • Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdyni,
 • Dariusz Słaboszewski, Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • Tomasz Obiedziński, Zastępca Naczelnika, Krajowa Administracja Skarbowa, Delegatura w Gdańsku,
 • Przedstawiciele zarządów portów w Szanghaju, Ningbo (Chiny)*.

Moderatorzy:
dr Ernest Czermański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Uniwersytet Gdański
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

 15.30 - 15.45 Wpływ „Nowego Jedwabnego Szlaku” na globalne łańcuchy dostaw pomiędzy Azją a Europą. Perspektywy dla transportu intermodalnego.
Tadeusz Szozda, Przewodniczący OSŻD
Panel dyskusyjny III
15.45 - 17.30
Projekty rozbudowy kolejowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego. Program SSTL (Smart and Secure Trade Lanes) obejmujący szlak kolejowy Małaszewicze  - Xinjiang, Alatawshankou.

Paneliści:

 • Margułan  Baimukhan, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Kazachstanu w Polsce,
 • Przedstawiciele zarządów kolei w Azerbejdżanie, Białorusi, Chinach, Estonii, Gruzji, Iranie, Kazachstanie, Litwie, Łotwie, Mongolii, Polsce, Rosji i Ukrainie.*,
 • nadkom. Tomasz Obiedziński Zastępca Naczelnika, Krajowa Administracja Skarbowa, Delegatura w Gdańsku.

Moderatorzy:
Zubaida Aspayeva, Chairperson of OSJD Commission on Freight

Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

   
 19.00 - 22.00   Uroczysta Gala i wręczenie statuetek „Lider Transportu Intermodalnego”.
   
12 kwietnia 2018 r.
AmberExpo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
 09.00 - 09.45  Rejestracja uczestników
 09.45 - 10.00 Wystąpienie Prezesa Zarządu Portu Morskiego w Gdyni
Panel dyskusyjny IV
10.00 - 12.00
Koncepcja aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 roku (z uwzględnieniem rozwoju transportu intermodalnego).

Referat wprowadzający:
Stan prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Transportu oraz ocena możliwości opracowania międzygałęziowego  planu rozwoju transportu intermodalnego (transport kolejowy, drogowy, morski, żegluga śródlądowa, porty morskie, lądowa infrastruktura punktowa). Podejmowane inicjatywy wspierające  stworzenie planu zagospodarowania obszarów morskich.

Zagadnienia:
Analiza rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Centralny Port Komunikacyjny - zmiany w infrastrukturze transportowej Polski oraz jego wpływ na transport intermodalny.

Paneliści:

 • Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku,
 • Jakub Majewski, Prezes Zarządu Fundacji ProKolej,
 • Andrzej Pawłowski, Prezes Zarządu CTL Północ Sp. z o.o.,
 • Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury*,
 • Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej*,
 • Przedstawiciel CUPT*,
 • Przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*.

Moderatorzy:
Ireneusz Gójski - ekspert branży TSL

Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

12.00 - 12.20 Przerwa kawowa
Panel dyskusyjny V
12.20 - 14.00
Pierwsza ocena skutków po wejściu w życie 10 grudnia 2017 roku nowych regulacji prawnych dotyczących bocznic i infrastruktury usługowej.

Referat wprowadzający:
Zmiany w zarządzaniu infrastrukturą kolejową w świetle nowelizacji Ustawy o Transporcie Kolejowym. Pierwsza ocena zakresu i sposobu wdrożenia nowych regulacji z punktu widzenia Prezesa UTK.

Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku, Urząd Transportu Kolejowego

Zagadnienia:
Doświadczenie we wdrażaniu nowych regulacji: status bocznic, statuty, regulaminy i cenniki, umowy na udostępnianie infrastruktury, odmowa dostępu do infrastruktury, spory i ich rozstrzyganie.

Paneliści:

 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński, Wiceprezes Zarządu OTTIMA plus Sp. z o.o.,
 • Joanna Taraszewska-Chmiel, Radca Prawny Loconi Intermodal S.A.,
 • Przedstawiciel PKP CARGO S.A.*,
 • Przedstawiciel DCT*.

Moderatorzy:
Jakub  Majewski, Prezes Zarządu Fundacji ProKolej
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

Panel dyskusyjny VI
14.00 - 15.20
Wpływ administracji państwowej funkcjonującej na granicach na przebieg  przewozów intermodalnych.

Zagadnienia:
Dalsze reformy służb granicznych np. powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Ocena działania KAS z punktu widzenia portów, stacji granicznych oraz oczekiwania klientów.

Paneliści:

 • insp. Dariusz Muszyński, Zastępca Dyrektora, Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku,
 • ppłk S G Arkadiusz Klimowicz, Naczelnik Wydziału Granicznego, Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku,
 • Lek. med. Andrzej Dyżewski, Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni*,
 • Przedstawiciel Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku*,
 • Przedstawiciele służb celnych portów, firm spedycyjnych, centrów logistycznych na granicy wschodniej)*.

Moderatorzy:
Tomasz Węgiel, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie,

Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

15.20 - 15.40 Podsumowanie i zakończenie Forum
15.40 - 16.30 Lunch
*             w trakcie uzgadniania
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu na każdym etapie konferencji.

PATRONAT HONOROWY

PARTNER ZŁOTY

PARTNER SREBRNY

PARTNER BRĄZOWY

PARTNER

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych