Jesteś tutaj

17-18.10.2018 r. -KONF- NaviRail

Miejsce: 

Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia

Ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 14,

70-655 Szczecin

Data: 
środa, 17 Październik 2018, 09:00 do czwartek, 18 Październik 2018, 17:00

Za stroną: http://www.navirail.pl/

Konferencja NaviRail (edycja 2018)

 

 

W dniach 17-18 października już po raz drugi w Szczecinie odbędzie się konferencji NAVIRAIL 2018. Jej pomysłodawcą i głównym organizatorem jest spółka Kurier Kolejowy. NAVIRAIL to najważniejsza impreza branży TSL na Pomorzu Zachodnim. To pierwsza tego typu inicjatywa, która integruje branżę transportową w województwie zachodniopomorskim i jest skierowana do tak szerokiego grona odbiorców. Jej celem jest budowa platformy dialogu przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych związanych z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową oraz portami morskimi, centrami logistycznymi oraz administracją celno-skarbową.


 

PROGRAM

17-18 października 2018 r., Szczecin

 

17.10.2018

09.00 – 10.00   Rejestracja uczestników
09.30 – 10.00   Kawa powitalna
10.30 – 10.40   Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Prowadzenie konferencji: Tomasz Krawczyk,  IT-Logistics Sp. z o.o.

10.40 – 11.00

Wystąpienia zaproszonych gości (Margułan Baimukhan, Ambasador Kazachstanu, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego)

11.00 – 11.15

Wystąpienie Radosława Pacewicza, Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego

11.15 – 11.30

Wystąpienie dr Mirosława Antonowicza, Członka Zarządu PKP SA

11.30 – 11.45

Wystąpienie przedstawiciela Centrum Unijnych Projektów Transportowych*

11.45 – 13.30  Debata 1

Efektywność transportowej obsługi handlu na szlaku Azja – Europa Środkowa

Zagadnienia do dyskusji:

 • Tendencje w handlu Azji z Europą Środkową, ze szczególnym uwzględnieniem Polski,
 • Morsko – lądowe łańcuchy transportowe w obsłudze ładunków z/do Azji,
 • Kolejowe przewozy Azja – Europa w ramach nowego Jedwabnego Szlaku,
 • Perspektywy zwiększenia znaczenia zespołu portowego Szczecin – Świnoujście w obsłudze ładunków  transportowanych z/do Azji.

Moderator:

Dr hab. prof. US Dariusz Milewski, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński  

Paneliści:

 • Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej Polska-Azja;
 • Margułan Baimukhan, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Kazachstanu w Polsce;*
 • Przedstawiciel Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście;
 • Sławomir Majman, Europe Strategic Investments Managing Director, Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.

13.30 – 13.45   Przerwa kawowa

13.45 – 15.45   Debata 2

 Inwestycje nakierowane na zwiększenie konkurencyjności zespołu portowego Szczecin – Świnoujście – co oprócz poprawy dostępu morskiego?

Zagadnienia do dyskusji:

 • Rozwój wyposażenia technicznego portów (infrastruktury i suprastruktury technicznej),
 • Rozwój przestrzenny portów,
 • Działania nakierowane na zwiększenie udziału transportu kolejowego w obsłudze portów Szczecin – Świnoujście,
 • Odrzańska Droga Wodna – trzecim wariantem dostępu do portów Szczecina i Świnoujścia dla ładunków z zaplecza gospodarczego,
 • Rozwój terminali i centrów logistycznych na zapleczu gospodarczym portów morskich

Moderator:

Dr hab. prof. US Michał Pluciński, Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego, Uniwersytet Szczeciński.

Paneliści:

 • Andrzej Klimek, Wiceprezes Zarządu OT Logistics;
 • Henryk Zielaskiewicz, Dyrektor Biura Logistyki, PKP SA;
 • Przedstawiciel Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście;
 • Wojciech Pysiak, Wiceprezes ds. Technicznych, Bulk Cargo-Port Szczecin;
 • Przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*;
 • Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego;
 • Rafał Czyżyk, Przewodniczący Stowarzyszenia „Odrą w Świat”;
 • Maciej Ziomek, CFA, senior manager w Ernst & Young.

15.45-16.30        Lunch

19.00 – Uroczysta kolacja biznesowa


18.10.2018

09.30 – 10.00    Kawa powitalna      

10.00 – 12.00   Debata 3

Rola administracji państwowej i ubezpieczeń w transporcie towarów.

Zagadnienia do dyskusji:

 • Działania Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie obsługi obrotu towarowego – regulacje prawne i rozwiązania organizacyjne,
 • Projekty realizowane przez Krajową Administrację Skarbową na rzecz ułatwienia obsługi towarów w polskich portach morskich,
 • Działania realizowane na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskich portów morskich,
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie obsługi interesariuszy portów – Port Community System,
 • Dobre praktyki w ubezpieczaniach ryzyka w międzynarodowych przewozach ładunków.

Moderator:

Tomasz Krawczyk,  IT-Logistics Sp. z o.o.

Paneliści:

 • Magorzata Rzeczkowska – Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów;
 • Wioletta Borek – Kierownik projektu Single Window Plus, Zastępca Dyrektora, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie;
 • Damian Bulejak – Kierownik projektu Awizacja, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie;
 • Jacek Wojdylak – Kierownik projektu Cyfrowa Granica, Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie;
 • Robert Hołubasz, Zastępca Dyrektora, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie;
 • Przedstawiciel firmy Marsch.

12.00 – 12.20 Przerwa kawowa

12.20 – 14.00  Debata 4

Systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia kadr.

Zagadnienia do dyskusji:

 • Problem braku wykwalifikowanych pracowników dla branży transportowo-logistycznej – odbudowa szkolnictwa zawodowego;
 • Rozwój szkolnictwa wyższego – niezbędny warunek powstania innowacyjnej gospodarki morskiej i logistycznej. 

Moderator:

Dr inż. Krystian Pietrzak – Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie.

Paneliści:

 • Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji*;
 • dr Ludmiła Filina – Dawidowicz, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Techniki Morskiej i Transportu; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;
 • Paweł Zapart – Dyrektor Technikum Żeglugi Śródlądowej*;
 • Paweł Masłowski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie;
 • dr hab. Tomasz Kwarciński, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Uniwersytet Szczeciński.

14.00-14.20        Podsumowanie Konferencji.

14.20-15.00        Lunch

*W trakcie potwierdzania obecności.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, na każdym etapie konferencji

 

ORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY

PARTNER ZŁOTY

PARTNER SREBRNY

PARTNER BRĄZOWY

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONAT MEDIALNY

 

 

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych