Jesteś tutaj

21.03.2018 r. -KONF- EUROPEJSKIE FORUM TABOROWE 2018

Miejsce: 
Warszawa
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
Data: 
środa, 21 Marzec 2018,
08:00 do 17:00
Europejskie Forum Taborowe jest największą i najbardziej prestiżową konferencją w Środkowo-Wschodniej Europie, poświęconą rynkowi produkcji i modernizacji taboru kolejowego. Co roku podejmowane są tematy planowanych zakupów w regionie, nowoczesnych technologii i innowacyjności w konstruowaniu oraz utrzymaniu pojazdów kolejowych, zwłaszcza odnośnie zużycia energii, designu i podzespołów.

Europejskie Forum Taborowe kontynuuje tradycję jednej z flagowej konferencji „Perspektywy rynku lokomotyw" organizowanych przez TOR Konferencje w latach 2010-2013, poruszającej co roku tematykę nowych projektów i zapotrzebowania na lokomotywy w Polsce i w regionie. Wydarzenia te były ogromną szansą dla lokalnych i międzynarodowych firm dla zaprezentowania swych produktów, planów i realizowanych przedsięwzięć.

Podczas Europejskiego Forum Taborowego w latach 2014-2017 dyskutowano na temat funduszy europejskich na tabor kolejowy w kolejnej unijnej perspektywie budżetowej, korzyści jakie mogą odnieść producenci pojazdów po wprowadzeniu w życie IV Pakietu Kolejowego, możliwości zakupów taboru towarowego i finansowania takich przedsięwzięć, sytuacji na rynku przewozów pasażerskich, spójności pomiędzy inwestycjami w tabor i infrastrukturę, szans oraz nisz dla regionalnych i pozaunijnych producentów pojazdów szynowych na europejskim rynku.

Kolejne edycje konferencji „Perspektywy rynku lokomotyw” i Europejskiego Forum Taborowego:

 • zainteresowały łącznie prawie 1000 uczestników, 
 • przyciągnęły kilkudziesięciu partnerów biznesowych (wśród nich Bombardier, Newag, Pesa, Siemens, Skoda Transportation, PKP Intercity, Akiem i wielu innych); 
 • stały się okazją dla wystąpień przedstawicieli wielu przedsiębiorstw związanych zarówno z pasażerskimi, jak i towarowymi przewozami kolejowymi; 
 • umożliwiły spotkanie osób zaangażowanych w rozwój polskiego i europejskiego sektora kolejowego – prezesów i członków zarządów operatorów i zarządców infrastruktury, a także reprezentantów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw aktywnych na rynku produkcji taboru i komponentów dla niego przeznaczonych; 
 • były organizowane we współpracy z firmami doradczymi oraz instytucjami badawczymi (m.in. VIS Systems, Instytut Kolejnictwa, Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”, VUZ Velim); 
 • stały się platformą dla merytorycznych wystąpień – prezentujących nowe projekty, obecny stan floty lokomotywowej w Polsce i w regionie, oferty komercyjnej, informacji o innowacyjnych komponentach, szans i nisz rynkowych.

Program
  EUROPEJSKIE FORUM TABOROWE 2018
08:30 Rejestracja, poranna kawa
09:00 - 09:10 Powitanie
09:10 - 09:20 Uroczyste otwarcie
09:20 - 09:40 Keynote speech
Rola UIC w obszarze standaryzacji produktów kolejowych – wyzwania , perspektywy
 • Jean-Pierre Loubinoux, Dyrektor Generalny, International Union of Railways UIC
09:40 - 10:00 Keynote speech
Wkład UNIFE do wdrożenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego
 • Philippe Citroën, Director General, UNIFE - the European Rail Industry
 • Nicolas Furio, Head of Unit - Technical Affairs, UNIFE - the European Rail Industry
10:00 - 10:20 Nowe zasady wprowadzania pojazdów do obrotu
 • Ignacy Góra, Prezes, Urząd Transportu Kolejowego
  CZĘŚĆ I – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NAPĘDOWE
10:20- 10:35 Wystąpienie: "Działania DB w obszarze alternatywnych układów napędowych"
 • Eckhart Meesmann, Deutsche Bahn AG, Electrical Engineering & IT Rolling Stock 
10:35 - 11:10 DEBATA: Elektromobilność, odnawialne źródła energii – jak trendy w energetyce wpływają na rynek taboru kolejowego w Europie?

- Innowacyjne rozwiązania napędowe w branży kolejowej
- Wpływ programów rozwojowych na sektor kolejowy
- Elektryfikacja linii kolejowych a zmiany na rynku taborowym

Uczestnicy:

 • Marc Antoni, Rail Systems Departament Director, International Union of Railways UIC
 • Domantas Grigas, Lietuvos Geležinkeliai
 • Eckhart  Meesmann , Deutsche Bahn AG, Electrical Engineering & IT Rolling Stock  
 • Dr Ben Möbius, Dyrektor Zarządzający, Niemiecki Związek Firm Branży Kolejowej - Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB)
 • Marcin Piszcz, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k.
 • dr Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 
 • Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 • Przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju*
Moderator: Jakub Madrjas, redaktor prowadzący, Rynek-Kolejowy.
11:10 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 11:50 Jaki tabor dla Centralnego Portu Komunikacyjnego?
 • Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa
  CZĘŚĆ II – PERSPEKTYWY DLA RYNKU TABOROWEGO
11:50-12:05 Wystąpienie: "Jak zamówić dobry pojazd?" 
 • Jacek Fink-Finowicki , inżynier projektu pionu Rolling Stock branży Mobility, Siemens Sp. z o.o.
12:05 - 12:20 Wpływ standaryzacji na rozwój sektora taborowego w Europie
 • Marc Antoni, Rail Systems Departament Director, International Union of Railways UIC
12:20-12:35 Wystąpienie: "Inwestycje w tabor w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie krajowym i europejskim"
 • Marcin Piszcz, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k.
 • Piotr Szwechłowicz  – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k.
12:35 - 12:45 Wprowadzenie do debaty: Efektywność kolejowych inwestycji taborowych
 • Prof. Tadeusz Dyr, Uniwersytet Techniczno - humanistyczny w Radomiu
12:45 - 13:30 DEBATA: Plany zakupowe przewoźników a marżowość rynku taborowego w Polsce – jaka przyszłość dla sektora?

- Rynek wewnętrzny czy eksport - gdzie tkwi potencjał dla producentów?
- Marżowość rynku taborowego w Polsce
- Czy rynek producentów taboru czeka dalsza konsolidacja?

Uczestnicy:

 • Krzysztof Celiński, Division Director - Mobility Siemens Sp. z o.o.
 • Prof. Tadeusz Dyr, Uniwersytet Techniczno - humanistyczny w Radomiu
 • Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Peter Jančovič, Managing Director Poland and Eastern Europe, LEO Express
 • Marcin Kowalczyk, Head of Ecosystem Eastern Europe & CIS Bombardier Transportation Polska, Bombardier Transportation Polska
 • Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu, PKP Intercity S.A.
 • Robert Stępień, Prezes Zarządu. "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.

Moderator : dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu , Fundacja ProKolej

13:30 - 14:10 Lunch
14:10 - 14:20 Wprowadzenie do debaty: Specjalistyczny tabor na potrzeby inwestycji infrastrukturalnych -
wyzwania i tendencje
 • dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora, Instytut Kolejnictwa
14:20 - 15:00 DEBATA: Nowoczesny tabor w realizacji inwestycji infrastrukturalnych

- Projekty budowlane realizowane na kolei a zapotrzebowanie na specjalistyczny tabor
- Rynek pojazdów szynowo - drogowych

 • Janusz Karkula, Prezes Zarządu, Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o.
 • dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora, Instytut Kolejnictwa
 • Wojciech Merkwa, Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i
  Zespole Infrastruktury, Kancelaria Jara Drapała & Partners
 • Wiesław Nowak, Prezes Zarządu, ZUE S.A.
 • Krzysztof Szafrański, Dyrektor, Biuro Dróg Kolejowych PKP PLK S.A.
 • Moderator: Michał Szymajda, redaktor Rynek Kolejowy
15:00 - 15:20 Wystąpienie: 
 •  Przedstawiciel, Greenbrier Europe - Wagony Świdnica S.A.
15:20 - 16:00 DEBATA: Renesans na rynku wagonów towarowych

- Wpływ badań diagnostycznych na utrzymanie taboru kolejowego i poprawę bezpieczeństwa
- Czy obecna ilość dostępnych wagonów odpowiada na zapotrzebowanie rynku przewozów towarowych?
Uczestnicy:

 • dr Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu, PKP S.A.
 • Witold Bawor, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKP Cargo S.A.
 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • dr inż. Adam Tułecki, Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej
 • Przedstawiciel, Greenbrier Europe - Wagony Świdnica S.A.
 • Przedstawiciel Instytutu Pojazdów Szynowych Tabor*
Moderator: Łukasz Malinowski, dyrektor zarządzający Pionu Wydawnictw, redaktor naczelny Wydawnictwa TOR
16:00 - 17:00 WARSZTATY UNIFE: Badania i innowacje w europejskiej branży kolejowej: priorytet w zwiększaniu konkurencyjności dostawców rozwiązań dla kolei.
 • Philippe Citroën, Dyrektor Generalny, UNIFE – the European Rail Industry
 • Nicolas Furio, Head of Unit - Technical Affairs, UNIFE - the European Rail Industry
 • Giorgio Travaini, Shift2Rail, Head of Research & Innovation
 • Carlo Borghini, Shift2Rail, Dyrektor Zarządzający*
17:00 Zakończenie konferencji

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych