Jesteś tutaj

Świat Kolei nr 10/2017 - magazyn miłośników komunikacji szynowej

październik 2017

AKTUALNOŚCI – Trako ‘2017

 

REPORTAŻ – Tabor szynowy na Trako ‘2017
Dariusz Kalinowski
Gdańskie Trako są największymi targami kolejowymi w Polsce oraz drugimi co do wielkości w Europie (po Innotrans, odbywających się naprzemiennie z Trako co dwa lata). Są miejscem spotkań przedstawicieli branży pojazdów szynowych – producentów taboru, ich poddostawców, przewoźników pasażerskich i towarowych czy też firm związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury.

 

HISTORIA KOLEI – Od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego – z dziejów kolei Brzesko-Grajewskiej
Andrzej Massel
Historia Kolei Brzesko-Grajewskiej zaczęła się w 1861 roku. Wtedy to Towarzystwo Wschodnio-Pruskiej Kolei Południowej (Ostpreussische Südbahn-Gesellschaft) po raz pierwszy wystąpiło do władz Rosji o zgodę na przedłużenie planowanej kolei Piława –Królewiec – Ełk na ziemie Cesarstwa Rosyjskiego.

 

HISTORIA KOLEI – Transport kolejowy cukrowni „Unisław”
Sławomir Fedorowicz, Zbigniew Tucholski
W 2017 roku Cukrownia Unisław przestała istnieć po 124 latach wraz z końcowym odcinkiem bocznicy. Badania historii przemysłowego transportu kolejowego są bardzo trudne, ponieważ w większości przypadków dokumentacja techniczna dzieli los likwidowanych zakładów.

 

KOLEJ W ŚWIECIE – Elektrowozy serii CC 40100 SNCF i serii 18 SNCB/NMBS (1)
Ryszard Rusak
Elektrowozy serii CC 40100 kolei SNCF to w zasadzie pierwsze w Europie (obok maszyn E4101 DB) seryjnie produkowane elektrowozy wielosystemowe, które teoretycznie mogły pracować na wszystkich zelektryfikowanych szlakach Europy.

 

ZAPOMNIANE LINIE – Kolejka folwarczna Boleszkowice – Troszyn
Sławomir Fedorowicz
Wędrówka szlakami dawnych kolei polnych i folwarcznych zwykle sprowadza się do śledzenia pobocza asfaltowej drogi, czasami nawet nie wiadomo, czy prawego czy lewego, oraz do oglądania płotów w mijanych miejscowościach w celu stwierdzenia, z jakich szyn je zbudowano.

 

WĄSKIE TORY – Austriackie klimaty – Waldviertelbahn
Tomasz Jankowski
Kolej wąskotorowa Waldviertelbahn o szerokości toru 760 mm jest jedną z czterech wąskotorówek położonych w kraju związkowym Dolna Austria i zarazem najdłuższą koleją wąskotorową Austrii.

 

MIEJSKIE TORY – Łódzkie tramwaje podmiejskie w przededniu likwidacji?
Kasper Fiszer
System łódzkiego tramwaju podmiejskiego pogrążony jest w kryzysie organizacyjnym. Wyeksploatowana infrastruktura wymaga kompleksowej modernizacji, tymczasem wyzwaniem przerastającym opiekujące się nią samorządy bywa już samo jej bieżące utrzymanie.

 

ORYGINAŁ I MODEL – Tabor obcych kolei na polskich torach i jego modele
Wagony 2 klasy standardu Z2 kolei DR serii Bom 2150/2180
Andrzej Etmanowicz
W ostatnim artykule z cyklu Tabor obcych kolei na polskich torach i jego modele przedstawialiśmy wagony 2 klasy z przedziałem bagażowym kolei Deutsche Reichsbahn (DR) serii BDomsb 8280 DR (późniejszy BDomsb274.1 DB), będące swego rodzaju kontynuacją tematu także już omawianych w poprzednich numerach dwójek z częścią bagażową DB serii: BDms271, BDms272 i BDms278 oraz serii BDms273.

 

TEST MODELU – Lokomotywa 163 026 „Gabrysia” firmy MTB-Model
Tomasz Mayer
Lokomotywy serii 163 (wcześniej oznaczone serią E 499.3) były produkowane w zakładach Škoda w Pilznie w trzech seriach w latach 1984–1992. Fabrycznie zostały oznaczone symbolami 71E1–3. Są to lokomotywy jednosystemowe, przystosowane do pracy pod napięciem 3 kV prądu stałego i dysponujące mocą 3480 kW. Powstało w sumie 120 egzemplarzy maszyn, określanych u naszych południowych sąsiadów mianem Peršing z racji dobrych przyspieszeń.

 

FILATELISTYKA
Krystian Żurawski
Kultura techniczna po czesku
Socjolekt kolejowo-tramwajowy

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych