Jesteś tutaj

1 % dla Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych - Organizacja Pożytku Publicznego

Co to jest Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolnotariacie z 1 stycznia 2004 roku wprowadziła do użycia pojęcie Organizacji pożytku publicznego (OPP). Status OPP uzyskać może organizacja pozarządowa, prowadząca działalność w obszarach tak zwanego pożytku publicznego (obszary te określa ustawa). Każdy podatnik będący osobą fizyczną może przekazać 1 procent płaconego podatku dochodowego na konto organizacji mającej status OPP.

Jak przeznaczyć 1 procent podatku dochodowego na KMPS?

Żeby przekazać 1 procent podatku dochodowego na konkretną organizację, należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38.

 

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego należy wpisać nazwę organizacji pożytku publicznego i jej numer KRS:

 

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, nr KRS: 0000074961

 

oraz odpowiednią kwotę. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

 

Wszystkie wpłaty przeznaczone będą na cele statutowe stowarzyszenia, przede wszystkim na ratowanie zabytków związanych z komunikacją miejską.

 

Za wszystkie przekazane środki - serdecznie dziękujemy!

Sprawozdania KMPS

Wszystkie organizacje pożytku publicznego podlegają kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz mają obowiązek publikować swoje sprawozdania finansowe i merytoryczne. Każdy ma wgląd również do sprawozdań KMPS.

 

Wystarczy odszukać nasze stowarzyszenie w bazie pod adresem www.pozytek.gov.pl, najlepiej wykorzystać do tego nasz numer KRS: 000074961.

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych