Jesteś tutaj

1% dla Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

Szanowni Państwo

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Każdy podatnik może przekazać nam 1% swojego podatku na realizację naszych zadań statutowych - ratowanie zabytków techniki.

Podstawowym celem działalności Muzeum jest ochrona dziedzictwa kultury technicznej na terenie Śląska oraz działalność dydaktyczna i naukowa. Cele realizowane są przede wszystkim przez ochronę posiadanego zbioru, opracowywanie ekspertyz i dokumentacji, a także konserwację oraz rewitalizację historycznych obiektów przemysłowych.Misja Muzeum realizowana jest również przez organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz edukacyjnym mających na celu promocję idei ochrony zabytków techniki.

Ratujemy zabytki techniki od 2004 roku, także dzięki Wam!

nr KRS 0000225114
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
Ul.Towarowa 4, 58-140 Jaworzyna Śląska
www.muzeumtechniki.pl

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych