Jesteś tutaj

1 % dla Polskiego Stowarzyszenie Miłośników Kolei

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, od 28 lat działające na rzecz ochrony zabytków polskiego kolejnictwa, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego już ósmy rok. Zatem po raz kolejny – zgodnie z prawem – macie Państwo możliwość przeznaczyć 1% swojego podatku na pomoc w ratowaniu kolejowych zabytków.

Uzyskane w ten sposób środki finansowe wykorzystamy na poprawę stanu budynków Parowozowni Skierniewice (głównie naprawy dachów) oraz na prace związane z naszymi zabytkowymi eksponatami.

Aby nas wesprzeć wystarczy w wypełnianym przez Państwa formularzu PIT uzupełnić dwie rubryki:

  • Numer KRS: 0000216091
  • Wnioskowana kwota: wyliczona zgodnie z odrębnymi przepisami

Dzięki Państwa życzliwości w 2014 roku uzyskaliśmy kwotę 33 750,92 zł, którą wydatkowaliśmy jak najbardziej racjonalnie, na najpotrzebniejsze cele.

Hala rewizyjna - dach cały

166 136,13 przeznaczyliśmy na nasze strategiczne działanie: odbudowę całkowicie zniszczonego pokrycia dachu hali wachlarzowej nad połową 9 kolejnych stanowisk postojowych. Starając się zwiększyć efekt, 31 904,73 zł wykorzystaliśmy jako wkład własny przy realizacji remontów dachu dofinansowywanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Miasta Skierniewice. Dzięki temu każdą otrzymaną od Państwa złotówkę udało nam się pomnożyć 5,5-krotnie, uzyskując w ten sposób wsparcie w łącznej kwocie 134 231,40 zł! 

Efektem przeprowadzonych prac remontowych jest nie tylko wydłużenie ścieżki zwiedzania obiektu, ale przede wszystkim zabezpieczenie przed degradacją cennych egzemplarzy taboru, przybliżając nas zarazem do pełnej sprawności „trakcyjnej” obiektu.

Rozjazd 128 po wykonanych pracach Dalsze 1 000,67 zł stanowiło wkład własny w dofinansowanym przez Urząd Miasta Skierniewice kwotą 8 000 zł zadaniu, polegającym na wykonaniu kapitalnego remontu rozjazdu zwyczajnego nr 128 zlokalizowanego w newralgicznym dla nas torze nr 59 łączącym obrotnicę ze stacją PKP PLK. Kompletna wymiana podrozjazdnic i uzupełnienie tłucznia odbyła się wyłącznie siłami członków i wolontariuszy PSMK. Ponadto sponsorzy przekazali nam na realizację tego projektu starożyteczny tłuczeń oraz fabrycznie nowe wkręty P49A (firma Śrubena-Unia z Żywca). Z własnych zasobów magazynowych przy okazji wymieniliśmy podkłady w łączniku biegnącym od remontowanego rozjazdu do rozjazdu krzyżowego nr 129/130 zlokalizowanego w sąsiednim torze nr 57. Tu także konieczne było wykorzystanie podarowanego tłucznia, gdyż dotychczas tor był go niemal całkowicie pozbawiony.

Piwiarka 5 ścian Siłami członków i wolontariuszy PSMK kontynuowaliśmy renowację parowozu Ol49-4 i wagonu-chłodni do przewozu piwa z 1912 r., częściowo także z 1% podatku PIT. Na materiały, głównie lakiernicze, do odbudowy tego pierwszego wydaliśmy 403,53 zł. Remont wagonu miał znacznie szerszy (dzięki wcześniejszym zakupom drewna) zakres i pochłonął 441,99 zł, wydatkowanych przede wszystkim na materiały impregnujące do drewna. Zapokostowane zostały deski poszycia zewnętrznego wagonu, dzięki czemu był możliwy w sezonie jesienno-zimowym wstępny montaż części ścian pojazdu.

Akulok w słońcu Staraliśmy się pozyskiwać też sponsorów – dzięki wsparciu Partnerów zostały też zrealizowane dwa projekty związane z naszym taborem. Dzięki wsparciu firmy „Freightliner PL” w wysokości około 27 000 zł, udało nam się wreszcie we wrześniu sprowadzić z Ełku parowóz Ok1-266, kończąc tym samym przemieszczanie naszych eksponatów z tej lokalizacji. W listopadzie do Parowozowni przybyła natomiast po kilkuletnim pobycie w Warszawie pieczołowicie zrekontrowana przez Tramwaje Warszawskie akumulatorowa lokomotywa manewrowa wyprodukowana w 1928 r. przez niemiecką firmę AEG.

W rozpoczynającym się 2015 roku, uzyskane dzięki Państwa wsparciu środki zamierzamy przeznaczyć na kontynuację odbudowy dachu hali wachlarzowej (wraz ze świetlikiem) oraz renowację zgromadzonych eksponatów (m.in. parowozu Ol49-4 i historycznej „piwiarki”). W zależności od możliwości finansowych i wyników konkursów na realizację zadań publicznych, w których chcemy brać udział, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót przy kolejnych 11 obiektach kompleksu parowozowni.

W ubiegłym roku odwiedziło nas ponad 6000 osób, które mogły zapoznać się z historią Parowozowni, jej autentycznymi wnętrzami warsztatowymi i technologią pracy oraz częścią zgromadzonych tu eksponatów. Organizowaliśmy też lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, plenery fotograficzne, projekcje filmowe, wieczory poetyckie, pokazy slajdów i szereg innych imprez kulturalnych. Tę działalność będziemy kontynuować w roku 2015.

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych