Jesteś tutaj

22-23 kwietnia - TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA W EXPO SILESIA W SOSNOWCU!

Firma Expo Silesia zaprasza na kolejną edycję Targów Transportu Spedycji i Logistyki SilesiaTSL EXPO, które odbędą się w Sosnowcu, w dniach 22-23 kwietnia 2015 roku.  Zakres tematyczny wydarzenia skoncentrowany jest na transporcie wewnątrzzakładowym oraz logistyce, transporcie drogowym, kolejowym, publicznym oraz kombinowanym.

Pierwszego dnia targów w Centrum Konferencyjnym Expo Silesia odbędzie się prezentacja Izby Celnej z Katowic, podczas której poruszone zostaną tematy takie jak: „Ułatwienia celne i podatkowe 2015+” oraz „Centrum Informacji Służby Celnej – najważniejszy jest Klient”. Kolejną prezentację pt.: „Naruszenia czasu pracy kierowców w aspekcie fałszowania zapisów urządzeń rejestrujących” przeprowadzą przedstwiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Tego samego dnia odbędzie sie również konferencja pt: "Niskoemisyjny transport publiczny", której organizatorem będzie KZK GOP i firma Expo Silesia.

Z kolei podczas drugiego dnia targów zorganizowane zostanie seminarium pt. „Prawno-podatkowe aspekty branży TSL”, które poprowadzą eksperci firmy doradczej ECDDP Sp. z o.o., organizatorem spotkania bedzie Portal Pracujwlogistyce.pl, a tematy, które zostaną poruszone to:

·         Płace minimalna w Niemczech (MiLog – prawno – podatkowe obowiązki przewoźnika)

·         Rozliczenie czasu pracy kierowców

·         Optymalizacja podatkowa branży transportowej

·         Podatek VAT w branży TSL

 

Innym ciekawym spotkaniem podczas targów będzie debata na temat paliw alternatywnych,  której organizatorem będzie PKM Gliwice i firma Expo Silesia.

 

Ponad to codziennie podczas targów będzie można skorzystać z porad dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na specjalnie wydzielonej STREFIE SŁUŻB, których udzielać będą:

·       Izba Celna z Katowic

·       Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

·       Główny Inspektorat Transportu Drogowego

 

Kolejną atrakcją podczas targów będzie prezentacja pt: Autobus czerwony, projekt o historii transportu pasażerskiego i ciężarowego, wystawa zabytkowych autobusów i samochodów ciężarowych. Równocześnie Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych zaprezentuje na swoim stoisku liczne pamiątki związane z koleją.

W terminie targów SielsiaTSL EXPO odbędą się również Targi Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA oraz Targi Branży Pocztowej i Kurierskiej SILPOSTEX.

 

Szczegóły na temat wydarzenia znajdują się na www.tslexpo.pl, www.silesiakomunikacja.pl

 Rejestracja on-line zwiedzających na
Targi Transportu, Spedycji i Logistyki SilesiaTSL EXPO 2015
Targi Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA 2015
Targi Branży Pocztowej i Kurierskiej SILPOSTEX 2015

Wejście bezpłatne --> http://exposilesia.pl/silesiakomunikacja/2/2/pl/

Kontakt:                     

tel. 32 7887 506, 523                                       
fax: 32 7887 525                                                         
e-mail:
silesiatslexpo@exposilesia.pl                            

Tereny targowe:

Expo Silesia

ul. Braci Mieroszewskich 124

41-219 Sosnowiec

www.exposilesia.pl

 

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych