Jesteś tutaj

Parowozownia WOLSZTYN otwarta dla zwiedzających

za stroną: https://www.parowozowniawolsztyn.pl/parowozownia-otwarta-dla-zwiedzajacy...

Parowozownia otwarta dla zwiedzających

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą wytycznych bezpieczeństwa ogłoszoną przez Prezesa Rady Ministrów informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn będzie ponownie otwarta dla zwiedzających, jednak w ścisłym reżimie sanitarnym.

Zasady obowiązujące zwiedzających Parowozownię Wolsztyn od dnia 1 lutego 2021 :

– zachowanie higieny rąk

– zachowanie dystansu społecznego ( odległość 2 metry między zwiedzającymi, odległość 5m od pracowników parowozowni, jednorazowo w sali muzealnej może przebywać 5 osób)

 bezwzględne stosowanie maseczek zakrywające usta i nos.

Nadal dla zwiedzających niedostępna jest: hala napraw parowozów, zaplecze warsztatowe, przejazdy w kabinie maszynisty.

*Ograniczenia powierzchni dla zwiedzających nie upoważniają do obniżenia wartości biletu wstępu.

Osoby niestosujące się do powyższych zasad mogą być wyproszone z terenu Parowozowni Wolsztyn.


Dears,

Due to the change in the safety guidelines announced by the Prime Minister, we would like to inform you that Parowozownia Wolsztyn will be reopened to visitors from February 1, 2021, but in a strict sanitary regime.

The following rules for visitors from February 1, 2021:

– maintaining hand hygiene

– keeping social distance (distance of 2 meters between visitors, distance of 5 meters from employees and only 5 people may stay in the museum hall at a time)

– wearing all the time masks that cover the mouth and nose

Still inaccessible to visitors: the steam locomotive repair hall, workshop facilities, rides in the driver’s cabin.

*The limitations of the space for visitors do not entitle to reduce the value of the admission ticket.

People who do not comply with the above rules may be asked to leave the premises of Parowozownia Wolsztyn.

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych