Jesteś tutaj

Walne spotkanie członków SHK

W imieniu Stowarzyszenia Hobbystów Kolejowych informuję, że w dniu 16 maja 2015 r. odbędzie się zebranie walne SHK w Węgorzewie.

 

godzina 12:00

Porządek zebrania

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.

3. Stwierdzenie Ważności Zebrania (quorum).

4. Odczytanie porządku Zebrania i jego przyjęcie.

5. Raport Zarządu dotyczący działalności w roku 2014.

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 r.

7. Sprawy bieżące.


Proszę o zabranie zdjęć gdyż będą wystawiane legitymacje członkowskie

Pozdrawiam
Maciej "WARS-ik" Szewczyk

 

Podstawa prawna:

Decyzje podjęte przez walne powinny być spisane w uchwałach (jako oddzielnie dokumenty lub w protokole). Uchwała zawiera: datę, przedmiot (czego dotyczy) oraz podpisy upoważnionych osób, czyli sekretarza i przewodniczącego zebrania. Nie musi mieć numeru.

UWAGA: Jeśli na walnym zebraniu zmieniono, np. statut lub zarząd, komisję rewizyjną, to obowiązkiem jest zgłoszenie tych danych do Krajowego Rejestru Sądowego – robi się to na urzędowych formularzach (tutaj można znaleźć te formularze: poradnik.ngo.pl/x/504014), do których załącza się uchwały potwierdzające zmiany.

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych