Jesteś tutaj

1.05.2021 r. -K- ODWOŁANA - Liliputy: Starymi pociągami wokół Wrocławia!

Miejsce: 

Wrocław Gł. - Wrocław Kuźniki - Wrocław Pracze - Wrocław Gł

Wrocław Gł - Wrocław Nadodrze - obwodnica towarowa - Siechnice - Wrocław Gł.

Data: 
sobota, 01 Maj 2021,
10:00 do 16:00

za stroną: https://turkol.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317

ODWOŁANA

1 maja 2021 r. - Liliputy: Starymi pociągami wokół Wrocławia

UWAGA! przed wyjazdem na imperezę, prosimy o dokładne zapoznawanie się z aktualizacjami wprowadzanymi przez ogranizatora na stronie: http://turkol.pl/

Organizator: Turystyka Kolejowa TurKol.pl, www.TurKol.pl 

Trasa: z Wrocławia Głównego przez Wrocław Mikołajów do Wrocławia Nadodrze i z powrotem, z Wrocławia Głównego przez Wrocław Kuźniki do Wrocławia Pracze i z powrotem oraz z Wrocławia Głównego do Wrocławia Nadodrze, dalej towarową obwodnicą kolejową do Siechnic i z powrotem do Wrocławia Głównego.

Termin kursowania: 1 maja 2021, sobota

Szczegóły na stronie Turkol.pl

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych