Jesteś tutaj

16-17.10.2021 r. -KONF- I Kongres entuzjastów i przyjaciół kolei

Miejsce: 

Piaseczno

Data: 
sobota, 16 Październik 2021, 10:00 do niedziela, 17 Październik 2021, 16:00

za stroną: https://kolej365.pl/pierwszy-kongres-entuzjastow-i-przyjaciol-kolei/

Charakter i zasięg wydarzenia

UWAGA! przed wyjazdem na wydarzenie, prosimy o dokładne zapoznawanie się z aktualizacjami wprowadzanymi przez ogranizatora na stronie: https://kolej365.pl/pierwszy-kongres-entuzjastow-i-przyjaciol-kolei/ .

Kongres entuzjastów i przyjaciół kolei odbędzie się 16 oraz 17 października 2021 r. w Piasecznie.

„Kongres entuzjastów i przyjaciół kolei” dwudniowe wydarzenie, przygotowane dla osób, które działają aktywnie w organizacjach i środowiskach zaangażowanych w ochronę i promowanie transportu kolejowego.

Szeroka i otwarta formuła spotkania ma sprzyjać wymianie doświadczeń między specjalistami i hobbystami, osobami związanymi z koleją zawodowo i członkami organizacji pozarządowych. Celem pierwszej edycji będzie identyfikacja kluczowych barier i ograniczeń w działalności aktywistów, organizacji pozarządowych i samorządów podejmujących działalność kolejową i okołokolejową, prezentacja regulacji prawnych i doświadczeń we współpracy z administracją i spółkami kolejowymi oraz przygotowanie wspólnych działań mających promować transport kolejowy oraz zabytki kolejnictwa.

 

Założenia merytoryczn:


stworzenie bazy osób i organizacji prowadzących działalność promującą kolej i zabytki kolejnictwa

prezentacja regulacji prawnych i doświadczeń pomocnych we współpracy z administracją i spółkami kolejowymi

identyfikacja barier i ograniczeń w działalności aktywistów kolejowych

prezentacja przykładów zrealizowanych projektów oraz dobrych praktyk z kraju i z zagranicy

przygotowanie ram współpracy organizacji pozarządowych i samorządów zaangażowanych w rozwój branży

określenie potrzeb środowiska i dyskusja dotycząca obszarów potencjalnej współpracy

 

Porządek obrad


Porządek obrad    cykl prezentacji przygotowanych przez zaproszonych gości i uczestników
Porządek obrad    dyskusja o sytuacji i planach środowisk kolejowych z różnych regionów kraju
Porządek obrad   sesje warsztatowe m.in. o infrastrukturze, taborze i ochronie zabytków
Porządek obrad       punkt konsultacyjny dla grup zainteresowanych rozwojem organizacyjnym
Porządek obrad     wizyta studyjna z prezentacją doświadczeń z eksploatacji czynnej kolei turystycznej
Porządek obrad       zwiedzanie przejętego przez samorząd i zrewitalizowanego dworca kolejowego
Porządek obrad     sobotni pokaz filmowy i sesja networkingowa
Porządek obrad    spotkanie plenerowe przy ognisku na stacji w Runowie

 

 

Fundacja ProKolej, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

Organizacja branżowa, której celem jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potencjału i potrzeb sektora – liderom opinii, mediom, politykom oraz administracji krajowej i europejskiej.

Działa aktywnie na rzecz poprawy wizerunku polskiej kolei, transparentności warunków jej działania, wsparcia rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów oraz inwestycji w sektorze. Podkreśla zarówno wagę modernizacji taboru oraz infrastruktury, jak i jakości prawa regulującego działalność przedsiębiorstw kolejowych.

Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej ma na celu przede wszystkim ocalenie zabytku techniki kolejowej, w postaci czynnej kolei wąskotorowej o rozstawie szyn 1000 milimetrów. Przez kilka lat działalności przeprowadziło restaurację zarówno taboru jak też nieruchomości, powstrzymując od degradacji wiele urządzeń technicznych i maszyn, będących dzisiaj niepowtarzalnymi zabytkami techniki kolejowej. Dziś, jako licencjonowany przewoźnik kolejowy prowadzi regularne przewozy turystyczne między Piasecznem a Tarczynem.

 

Agenda

 

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych