Jesteś tutaj

Atlas wąskotorówek

Atlas wąskotorówek, poświęcony jest kolejom bardzo specyficznym, mianowicie wąskotorowym, zarówno wywodzącym się z PKP, jak i innych użytkowników. Wąskotorówki wypełniły lukę w transporcie pomiędzy normalną koleją, a transportem konnym. Przyczyniły się do rozwoju wielu regionów, stając się dla nich przysłowiowym „oknem na świat”. Obecnie to już nieco zapomniany w naszym kraju środek transportu, powoli odchodzący do historii. Z liczących kiedyś setki kilometrów sieci kolejek pozostały jedynie krótkie linie, na których (nieraz tylko w sezonie letnim) prowadzony jest turystyczny ruch pasażerski. Do wyjątków należą koleje, na których do dzisiaj kursują planowe pociągi pasażerskie i towarowe. W atlasie wąskotorówek przedstawione zostały wszystkie koleje wąskotorowe, które po 1945 roku znalazły się w granicach Polski. Każda z prezentowanych kolejek ma swoją jedyną i niepowtarzalną historię, którą warto poznać. Przy każdej z opisywanych kolei podane są podstawowe parametry, rys historyczny oraz mapka sieci Następnie omówione są skrótowo różne rodzaje kolei wąskotorowych w zależności od ich przeznaczenia. W dalszej części przedstawiono producentów taboru wąskotorowego, zasady jego oznaczania oraz podstawowe serie taboru wąskotorowego używanego w Polsce. W ostatni dziale prezentowane są wszystkie czynne obecnie skanseny taboru wąskotorowego oraz wykaz parowozów znajdujących się w naszym kraju w charakterze pomników techniki.

Spis treści

 1. Wstęp /5
 2. Historia /6
 3. Kalendarium /13
 4. Szerokość toru /14
 5. Koleje dojazdowe ( rozmieszczenie i  opis 38 kolejek) / 17
 6. Koleje parkowe (rozmieszczenie i opis 4 kolejek) /98
 7. Koleje leśne /110
 8. Koleje cukrownicze /120
 9. Koleje cegielniane /122
 10. Koleje torfowe /123
 11. Koleje folwarczne
 12. Koleje górnicze
 13. Koleje wojskowe /128
 14. koleje zakładowe /130
 15. Tabor (producenci,oznanczanie portrety taboru) /134
 16. Muzea i pomniki /174

CENA 35 zł

----------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych