Jesteś tutaj

Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska

Droga żelazna warszawsko – wiedeńska autorstwa Piotra Pawlickiego jest pracą napisaną z okazji pięćdziesięciolecia powstania tego szlaku kolejowego. Autor opisuje historię kolejnictwa, maszyny parowej i telegrafu, aby utrwaliś w pamięci czytelników nazwiska, którym zawdzięczamy techniczną rewolucję. Ten mający niecałe trzysta trzydzieści kilometrów trakt był pierwszą żelazną drogą Królestwa Polskiego. Miał on ówcześnie ogromne znaczenie gospodarcze. Autor szczegółowo opisuje tu historię jej budowy, koszt, tabor oraz dochody, jakie przynosiła w ciągu swojego istnienia, wydatki poniesione na jej budowę i wyposażenie, zarządców i wiele innych.

Reprint posiada piękną, ręcznie wykonaną oprawę z płóciennym grzbietem, kapitałki oraz wstązeczkę czytelniczą. Całość uzupełnia ręcznie wprawiona naklejka tytułowa. Grzbiet książki prosty, bez napisów.

Spis treści:

 1. Wstęp 3
 2. O kolejach w ogólności 5
 3. Początek i rozwój dróg żelaznych 10
 4. Kilka słów o taryfach 22
 5. O telegrafie 26
 6. Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska 30
 7. Rozwój drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i koszt jej budowy 42
  1. Koszt budowy 47
  2. Tabor 50
  3. Ilość wyprawionych pociągów osobowych i towarowych 51
  4. Ilość przewiezionych osób i towarów 51
  5. Ilość przewiezionego węgla kamiennego 52
  6. Dochód z przewozu osób i towarów 53
  7. Ogólny dochód z eksploatacyi 54
  8. Wydatki ogólne eksploatacyi 55
  9. Płaca służby etatowej 55
 8. Organizacya Władz Towarzystwa drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 56Personel etatowy 65
  1. Ogólne Zebrania Akcyonaryuszów 56
  2. Rada Zarządzająca 58
  3. Dyrekcya 59
 9. Zmiany w Ustawach Towarzystwa drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 67
 10. Wewnętrzne reformy rachunkowe i administracyjne, oraz rozszerzenie zakresu czynności kolejowych na drodze żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 70
  1. Buchalterya podwójna 70
  2. Węglowe 71
  3. Ustawa ogólna 72
  4. Debet dzienny i obrachunki z drogami żelaznemi 74
  5. Ajentury handlowe 76
  6. Budżet i sprawozdanie 77
  7. Język ruski 78
  8. Buchalterya i kontrola rozchodów 78
  9. Dodatek na mieszkanie 80
 11. Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska pod względem opieki i troski o dobro swojego personelu 80Instrukcye i przepisy służbowe wydane przez drogę żelazną Warszawsko-Wiedeńską 100
  1. Kasa emerytalna 83
  2. Kasa wsparć dla rzemieślników i robotników warsztatowych 85
  3. Kasa oszczędności dla służby drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 89
  4. Kasa przezorności dla rzemieślników i robotników warsztatowych 90
  5. Szkoła techniczna 90
  6. Przytułek dla inwalidów kolejowych 96
  7. Służba zdrowia 98
 12. Stowarzyszenie spożywcze 102

Zakończenie 105
Pierwsze taryfy 107

w cenie 70 zł

----------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych