Jesteś tutaj

Kolej wąskotorowa Przeworsk - Dynów

Kolej wąskotorową z Przeworska do Dynowa otwarto 8 września 1904 roku. Jej podgórska trasa rozpoczyna się na stacji stycznej z koleją normalnotorową w Przeworsku i biegnie wzdłuż doliny rzeki Mleczki przez Pogórze Dynowskie do malowniczej doliny Sanu.Jest to jedna z najciekawszych linii wąskotorowych w Polsce, na jejtrasie znajduje się jedynyw Polsce tunelwąskotorowy.

Jako jedna z nielicznych przetrwała do lat współczesnych. Przezlata zmieniali sięjej zarządcy lub operatorzy, zmieniała się również rola kolejki. Kolej powstała w celu transportu towarów, przede wszystkimburaków do cukrowni w Przeworsku.Przewozy pasażerskie zapewniały komunikację mieszkańcom Pogórza Dynowskiego z Ziemią Przeworską.Dzisiaj kolej pozostaje w ruchu jako atrakcja turystyczna.

W książce przedstawiono historię powstania i funkcjonowania kolei Przeworsk – Dynów. Publikacja jest nie tylko kroniką dziejów tej kolei ale zawiera również opis infrastruktury i bardzo różnorodnego taboru. Książka dedykowana jest do miłośników kolei i mieszkańców intersujących się historią swojego regionu.

 

SPIS   TREŚCI

Kalendarium /4

Od autorów /5

1. Początki kolei na galicyjskim Podkarpaciu /6

2. Historia i funkcjonowanie kolei Przeworsk - Dynów /10

3. Infrastruktura linii Przeworski - Dynów /94

4. Tabor kolei wąskotorowej  Przeworsk - Dynów /144

5. Austraickie parowozy wąskotorowe - zarys historii i konstrukcji /205

6. Kolej wąskotrowa Przeworsk - Dynów w kolorze /225

Objaśnienia skrótów /220

Bibliografia /221

Słowniczek /222

Cena: 60.00
--------------------------------

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych