Jesteś tutaj

Koleje wąskotorowe na Żuławach

W książce opisany został rozwój, eksploatacja i związane z tym problemy komunikacji kolejowej, w szczególności kolejek wąskotorowych, które od ponad 120 lat wciąż obecne są na Żuławach. Czytelnik znajdzie tu interesujące opisy powstawania, funkcjonowania, a następnie likwidacji poszczególnych odcinków żuławskiej wąskotorówki, ich obecny stan i różnorodność taboru, który był eksploatowany. Zebrany materiał udokumentowany został prawie 200 fotografiami, licznymi szkicami, mapami, tabelami, które obrazują ważną rolę jaką odegrał ten środek lokomocji w rozwoju regionu.  Książka przeznaczona nie tylko dla miłośników kolejek wąskotorowych, ale również wszystkich którzy interesują się historią Żuław, turystyką i rozwojem komunikacji zbiorowej.

Spis treści

  1. Koleje wąskotorowe na Żuławach Wiślanych /7
  2. Koleje wąskotorowe w powiecie Żuławy Gdańskie /33
  3. Prawobrzeżna Kolej Dojazdowa po 1945 roku /57
  4. Lewobrzeżna kolej Dojazdowa po 1945 roku /77
  5. tabor kolei wąskotorowych na Żuławach /99
  6. Wspomnienia o kolejce żuławskiej /123
  7. Archiwalne rozkłady jazdy kolei wąskotorowych na Żuławach /130
  8. Archiwalne bilety GKD /144
  9. Wąskotorówka w kolorze /149

CENA 60 zł

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych