Jesteś tutaj

Lokomotywy spalinowe serii ST44

okomotywy serii ST44 należą do najbar­dziej znanych i rozpowszechnionych lokomotyw spalinowych produkcji radzieckiej na świecie. Od 1964 roku zbudowano łącznie 5231 pojazdów (7164 pojedynczych sekcji) w różnych wersjach, które eksploatowano w pra­wie wszystkich krajach dawnego bloku wschodniego. Dla PKP dostar­czono 1114 lokomotyw normalnotorowych oraz 68 szerokotorowych dla LHS. Ponadto osiem egzemplarzy zakupiły zakłady przemysłowe. Była to najliczniejsza seria lokomotyw eksploatowanych na PKP. Po kilkudziesięciu latach eks­ploatacji ze względów ekonomicznych wy­cofywano je całkowicie z ruchu lub znacznie ograniczono ich liczbę. W II połowie lat 90. XX wieku na PKP zaczęła się ich intensywna kasa­cja i seria przeznaczona została do likwidacji. Rzeczywistość jednak zweryfikowała te plany i część pojazdów pozostawiono, a nawet odbudowano. W 2010 roku czynnych było ponad sto maszyn PKP, w tym 25 zmodernizowanych. Wiele „nowych” maszyn pojawiło się po 2004 roku, które przeżywały prawdziwą „drugą młodość” u operatorów prywat­nych. Dzisiaj lokomotywy M62 są symbo­lem mijającej epoki, w której nie liczono się z ekonomiką i ochroną środowiska.

Monografia „Lokomotywy spalinowe serii ST44” autorstwa Ryszarda Rusaka to wyczerpujące kompendium wiedzy o tej serii lokomotyw. Całość poprzedzona jest opi­sem rozwoju konstrukcji lokomotyw spalinowych na świecie i w Polsce. Autor opisał genezę powstania lokomotyw typu M62 i miejsce ich produkcji czyli Fabrykę Lokomotyw w Ługańsku. Najwięcej miejsca zajmuje jednak opis konstrukcji i służby tych lokomotyw na kolejach polskich i u operatorów prywatnych. Opisane zostały wszystkie modernizacje tych maszyn oraz praca tych lokomotyw w innych zarządach kolejowych. Z dużą starannością opracowana została statystyka wszystkich maszyn, zarówno normalno- jak i szerokotorowych. Niewątpliwym atutem publikacji jest również duża ilość fotografii dokumentujących pracę „gagarinów” na kolejowych szlakach..

 

Spis treści

 1. Od autora /6
 2. Lokomotywy ST44 w polskim krajobrazie /8
 3. Rozwój lokomotyw spalinowych w świecie /24
 4. Krótka historia rozwoju trakcji spalinowej w Polsce /42
 5. Fabryka Lokomotyw w Ługańsku /50
 6. Geneza powstania lokomotyw typu M62 /60
 7. Opis konstrukcji lokomotywy ST44 /64
 8. Lokomotywy serii ST44 na kolejach polskich /78
 9. Lokomotywy M62 i ST44 przewoźników prywatnych /124
 10. Modernizacje lokomotyw ST44 i M62 /128
 11. Lokomotywy typu M62 w świecie /140
 12. Statystyka /156
 13. Album fotografii /202
 14. Bibliografia /237

CENA 90 zł

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych