Jesteś tutaj

Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1919-1939

Historia wprowadzania przez PKP połączeń obsługiwanych wagonami silnikowymi w latach międzywojennych jest ciągle mało znana. Książka „Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1919-1939” jest pierwszą próbą przedstawienia rozwoju konstrukcji i komunikacji w Polsce wagonami o napędzie: parowym, akumulatorowym, spalinowym i elektrycznym, począwszy od archaicznych wagonów silnikowych pozostawionych przez koleje zaborców po nowoczesne jak na tamte czasy konstrukcje krajowe, takich fabryk jak: Zakładów Cegielskiego w Poznaniu, Zakładów Lilpop, Rau & Loewenstein w Warszawie, Warszawskiej Spółki Akcyjnej Budowy Parowozów, Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A. w Chrzanowie, Fabryki Wagonów w Sanoku koncernu Zieleniewski-Fitzner i Gamper oraz Huty Królewskiej i Laura w Chorzowie. Omówiono także konstrukcję i wyniki prób wagonów spalinowych i autobusów szynowych, które przybyły do Polski w czasie jazd reklamowych po Europie. Opisane zostały również początki elektryfikacji podmiejskich linii kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego i uruchomione tam elektryczne zespoły trakcyjne. Losy polskich wagonów silnikowych w czasie i w pierwszych latach po II wojnie światowej zamykają tę historię.

 

Spis treści

 1. Od autorów /5
 2. Wprowadzenie /6
 3. W spadku po zaborach /28
 4. Zakupy pierwszych wagonów silnikowych /48
 5. Próby i pokazy zagranicznych wagonów spalinowych /78
 6. Wagony spalinowe produkcji polskiej /106
 7. Czechosłowacki wagon spalinowy na PKP /167
 8. Zespoły elektryczne warszawskiego Węzła Kolejowego / 170
 9. Komunikacja wagonami silnikowymi PKP /176
 10. Wojenne losy wagonów silnikowych /190
 11. Kalendarium motoryzacji i elektryfikacji kolkei wPolsce do 1.09.1939 r./ 208
 12. Wykaz wagonów silnikowych PKP do 1.09.1939 r. /210
 13. Dane techniczne wagonów silnikowych /213

CENA 80 zł

---------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych