Jesteś tutaj

Tramwajem po Cieszynie

lbum "Cieszyńskie tramwaje" ilustruje miejsca i okolice, przez które kursował cieszyński tramwaj w latach 1911-1921 i jest próbą odtworzenia klimatu i wyglądu "tamtego" Cieszyna. W długiej i bogatej historii Cieszyna epizod 'tramwajowy" jawi się jako swoista ciekawostka z zakresu techniki i komunikacji miejskiej. Chociaż była to najkrótsza i ostatnia z powstałych w ramach monarchii austro-węgierskiej linia tramwajowa, to przecież za tym przedsięwzięciem kryły się poważne decyzje ówczesnych władz miejskich oraz spory wysiłek finansowy miasta. Słuszność tych decyzji zakwestionowała "historia" przez podział miasta na polską i czechosłowacką część. Rzeka Olza i spinające jej brzegi mosty na wiele dziesięcioleci zamiast łączyć wyznaczyły linie podziału. Dziś w zjednoczonej Europie "cieszyński tramwaj" urasta do roli symbolu łączącego obie części miasta. Jego wspomnienie przypomina o wspolnej historii i wyznacza standarty na przyszłość.

Wsiądźmy do tramwaju, popatrzmy wstecz i pomyślmy o przyszłości.

CENA 70 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych