Jesteś tutaj

TRAMWAJEM PRZEZ PIEKŁO

Tramwajem przez piekło - to pierwsza publikacja przedstawiająca w jednym miejscu wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji miejskiej na terenie warszawskiego Getta. Treść została podzielona na 8 rozdziałów - historia zaczyna się z chwilą wybuchu II wojny światowej i zajęcia Warszawy przez hitlerowskie Niemcy, poprzez utworzenie zamkniętej Dzielnicy Żydowskiej, jej codzienne trwanie i brutalne unicestwienie, przewija się opowieść o kursujących tam tramwajach oraz omnibusach. Całość opatrzona została ponad setką zdjęć, które poza ukazaniem dnia powszedniego okupowanej Warszawy, ukazują transport miejski w Getcie. Jako uzupełnienie zamieszczono wiele planów i schematów. Książka dwujęzyczna - treść i opisy zdjęć po polsku i angielsku. Znakomita pozycja dla badaczy i pasjonatów historii: komunikacji, Warszawy, II wojny światowej i holocaustu.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tram Through Hell - the first publication to collect all issues related to public transport in the Warsaw Ghetto. The text was divided into 8 chapters - the history starts with the outbreak of WWII and the capturing of Warsaw by Hitler's Germany, followed by the creation of the enclosed Jewish District, its everyday life and its brutal annihilation - all that is connected by the story of the trams and horse omnibuses that serve the district. The text is enriched by more than a hundred photographs, which - apart from depicting the everyday life of the occupied Warsaw - show how public transport functioned in the Ghetto. Both the text and pictures are further complemented by numerous plans and diagrams. The complete text is provided in Polish and English. All this makes an excellent book both for researchers and enthusiasts of history of: Warsaw, WWII and the Holocaust.

 

w cenie 65 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych