Jesteś tutaj

WĘZEŁ KOLEJOWY BYDGOSZCZ

Historia bydgoskiego węzła kolejowego rozpoczyna się w 1851r. wraz z uruchomieniem pierwszego odcinka legendarnej Kolei Wschodniej „Ostbahn”. Od tego momentu następuje szybki rozwój miasta, które dzięki budowie kolejnych linii staje się jednym z najważniejszych węzłów kolejowych. W przygotowywanej monografii przedstawiona zostanie ponad 160-letnia historia kolei w Bydgoszczy z licznymi przykładami oryginalnego i nowatorskiego budownictwa i wyjątkowego taboru stacjonującego w tamtejszych lokomotywowniach. Wszystko to zostanie poparte dużą ilością dokumentów, planów i rysunków, a także, co szczególnie ucieszy miłośników kolejnictwa, unikatowymi fotografiami obrazującymi rozwój tamtejszego węzła.

 

w cenie 100 zł

Str. 29

Str. 29

Str. 53

Str. 53

Str. 65

Str. 65

Str. 273

Str. 273

Str. 277

Str. 277

Str. 314

Str. 314

Str. 323

Str. 323

Str. 346

Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych